(Bones Quotes) - 4x10 The Passenger In The Oven - Hlášky

6. july 2017 at 12:22 | bones-czech.blog.cz |  bones quotes

Booth: Dobře. Co chci, abys udělala, je, sundala si brýle, rozpustila si vlasy, a řekla: "Pane Boothe, víte, jaká je pokuta za pozdě vrácenou knihu?"
Brennanová: Proč?
Booth: To je jedno.

Hodgins: (o Roxie a Angele) Co si myslíš?
Sweets: Co si myslíš ty?
Hodgins: Ne, nedělej tu věc, kdy odpovíš na otázku otázkou.
Sweets: Proč ti záleží na tom, co se děje mezi Roxie a Angelou?
Hodgins: Angela a já jsme byli zasnoubení. A teď je s ženou. Záleží na tom, protože... co? Prostě na tom záleží.
Sweets: No, nemáš pocit, že máte oba nárok na své soukromé životy?
Hodgins: Přestaň mi pokládat otázky.
Sweets: Cítíš se ohrožený?
Hodgins: Dobře, končím, mizím odsud.

Letuška: Pane, musíte se vrátit do byznys třídy.
Booth: Víte, my jsme partneři. Jsme rádi spolu.
Letuška: Váš sexuální vztah není relevantní. Tohle je první třída.
Brennanová: Proč si každý myslím, že máme sexuální vztah, když se sotva kdy dotýkáme?

Booth: Podle článku 18, odstavec 1831, musím chránit americkou technologii, kterou bude Dr. Brennanová používat. Takže je mou vlasteneckou poviností být přímo vedle ní, tady, jako ochranka.


Brennanová: Tahle cesta mě přivádí zpět k mé skutečné vášni. Prehistorické antropologické objevy.
[...]
Booth: Co tím myslíš, tvé "skutečné vášni"? Myslel jsem, že naše práce spolu je tvá skutečná vášeň.

Booth: (podruhé proklouzne do první třídy) Kůstko, Kůstko.
Brennanová: Co? Dostaneš se do problému.
Booth: Je dole. Předtím jsi mi neodpověděla. Už tě nebaví se mnou pracovat?
Brennanová: Ne o to nejde. Ale identifikace a analýza starých ostatků to je, proč jsem se stala forenzní antropoložkou.
Booth: Nudíš se, jiskra je pryč.
Brennanová: Jsem především vědkyně.
Booth: Jasně. Jo, vědkyně především. Chápu to, rozumím.

Sweets: Tak, kočka tu není a ještě, že je pátek, co?
Cam: Já jsem tady. Já jsem kočka.
Sweets: No, v tomhle případě, myslím, že Dr. Brennanová je ta kočka.
Cam: Kočka jsem já... která dává myším po zbytek dne volno.

Sweets: A já jsem tady protože?
Cam: Mám vás v rychlém vytáčení.

Angela: (při pohledu na Sweetsovo oblečení) To je ti šestnáct?

Booth: Promiňte?
Charlotte: Co se děje?
Booth: Poslouchejte, neměla byste náhodou měřící pásku a pinzetu?
Charlotte: (nadšeně) Došlo k vraždě!

Booth: [do mikrofónu] Prosím pozor. Potřebuji zabrat nějaké krém na umělé zuby, dětský pudr a butanový zapalovač.
Letuška: Zapalovače jsou v letadle přísně zakázané.
Booth: To je i vražda.

Booth: (Brennanová slupuje vrstvu kůže z lebky) Fuj. Kůstko, můžeš jí otočit, aby se na nás nedívala?
Brennanová: Je po smrti, Boothe, nevidí.

Booth: (znechucený lebkou) Já rozhodně nejsem šprt.
Brennanová: Ale to jsem vždycky věděla. Nemáš vzdělání v oboru forenzní vědy.
Booth: A opravdu žádné nechci.

Sweets: Znáte Nicka Devita?
Kendell: Jednou jsem byl na obědě s Dannym DeVitem.

Charlotte: Neslyšela jsem střelbu. Takže to muselo pobodání. V první třídě jsem viděla Dr. Temperane Brennanovou, autorku záhad; vsadím se, že to ona dělá pitvu. Poslouchejte - byla jsem vzhůru celou dobu, a každý, kdo prošel uličkou, se i vrátil. Takže pokud je obětí cestující, on nebo ona je z první třídy. Pravděpodobně ona, protože většina obětí vražd jsou ženy.
Booth: Páni, váš vraždy vážně berou, co.

Charlotte: Tohle je ten nejlepší let, který jsem zažila!

Brennanová: Potřebuju vodku.
Booth: Jo, no já taky, Kůstko, ale víš co? Pracujeme.
Brennanová: Ne, na uchování vzorků tkáně.

Brennanová: [cestující tleskají při přistání, zrovna když Booth učinil zatčení] Děkuji, děkuji.
Booth: Kůstko?
Brennanová: Co?
Booth: Ten potlesk je kvůli přistání.
Brennanová: Aha, ano. Vždy mě zajímalo, proč to lidi dělají.

Eli: Hej, budete se líbat?
Booth: Hej, ticho. Ztratil jsi svoje právo mluvit.
Brennanová: Proč si lidé vždycky myslí, že se budeme líbat?


Booth: Hele, jak to, že tvoje sedadlo jde sklopit úplně dolů a moje ne?
Brennanová: Takové prostě to moje je.
Booth: Tohle je první třída. Mají jít sklopit úplně dolů.
Brennanová: Možná je to proto, že máš být v byznys třídě.


Booth: (seeing Brennan wearing big glasses) All right. What I want you to do is take off your glasses, shake out your hair, and say, "Mr. Booth, do you know what the penalty is for an overdue book?"
Brennan:Why?
Booth: Nevermind.

Hodgins: What do you think?
Sweets: What do you think?
Hodgins: Oh, don't, don't do that, the whole "answer a question with a question" thing.
Sweets: Why does whatever's going on between Roxie and Angela matter to you?
Hodgins: Because Angela and I were engaged. And now she's with a woman. It matters because... what? It just matters.
Sweets: Well, don't you feel that both of you are entitled to your own private lives?
Hodgins: Stop asking me questions.
Sweets: Do you feel threatened?
Hodgins: Okay, that's it, I'm out of here.

Flight Attendant: Sir. You need to return to coach.
Booth: See, we're uh, we're partners. We like being together.
Flight Attendant: Your sexual relationship's not relevant, sir. This is first class.
Brennan: Why does everyone else think we have a sexual relationship when we barely ever touch each other?

Booth: According to title eighteen, section eighteen thirty-one, I must protect the proprietary American technology Dr. Brennan will be using. So, it is my patriotic duty to be right next to her, (sits down) here, like a bodyguard.

Brennan: This trip is taking me back to my real passion. (reclines) Prehistoric anthropological discoveries.
Booth: What do you mean, your "real passion"? I thought us working together was your real passion.

Booth: (slipping into the seat next to Brennan in first class) Bones. Bones.
Brennan: (taking off the shade covering her eyes) Huh? You're gonna get in trouble.
Booth: She's downstairs. You didn't answer me before. You're tired of working with me?
Brennan: No it's not that. But, the identification and analysis of ancient remains that's, why I became a forensic anthropologist.
Booth: You're bored, the spark is gone.
Brennan: I'm a scientist first.
Booth: Right. Yeah, scientist first. I, I get it. I understand.

Sweets: So, the cat's away and it's TGIF, huh?
Cam: I'm right here. I'm the cat.
Sweets: Well, in this case, I think Dr. Brennan is the cat.
Cam: I'm the cat ... who's giving the mice the rest of the day off.

Sweets: And I'm here because?
Cam: You were on my speed dial.


Angela: (on Sweets' outfit) What are you, sixteen?

Booth: Excuse me.
Charlotte: What's goin' on?
Booth: Listen, would you happen to have a measuring tape and tweezers?
Charlotte: (gasps excitedly) There's been a murder!

Booth: [Into the mic] Attention everyone. I need to requisition some denture cream, baby powder and a butane lighter.
Flight Attendant: Lighters are strictly forbidden on an aircraft.
Booth: So's murder.

Booth: (Brennan begins to peel layers of dermis off of the skull) Ugh. Bones, can you turn her around so she's not looking at us?
Brennan: She's deceased, Booth, she can't see.

Booth: (grossed out by the skull) I am definitely not a squint.
Brennan: Well, I've always known that. You have no training in the field of forensic science.
Booth: I really don't want any.

Sweets: Do you know Nick Devito?
Kendell: I had lunch once with Danny DeVito.

Charlotte: I didn't hear a gunshot. So it must have been a knifing. I saw Dr. Temperance Brennan, the mystery writer, in first class; I bet she's doin the autopsy. Listen - I was awake the whole time, and anyone who went that way (points down the aisle), they came back again. So if the victim is a passenger, he or she is in first class. Probably she, because most murder victims are women.
Booth: Wow, you really are into murder, aren't you.

Charlotte: This is the best flight I've ever been on!

Brennan: Well I need vodka.
Booth: Yeah, well I do too, Bones, but you know what? We're working.
Brennan: No, to preserve the tissue samples.

Brennan: [passengers applauding as the airplane lands and Booth arrests the murderer] Thank you, thank you.
Booth: Bones?
Brennan: What?
Booth: The applause was for the plane landing.
Brennan: Oh Yes. I always wondered why people did that.


Eli: Hey, are you two gonna make out?
Booth: Hey, quiet. You lost your right to talk.
Brennan: Why do people always think we're gonna make out?

Booth: Hey, why does yours go all the way back and mine doesn't go all the way back?
Brennan: Oh, it's just how mine is.
Booth: This is first class. They're supposed to go all the way back.
Brennan: Maybe it's because you're supposed to be in coach.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement