(Bones Quotes) - 4x11 The Bone That Blew - Hlášky

15. august 2017 at 0:59 | bones-czech.blog.cz |  bones quotes
Brennanová: Jak jsi ho mohla přijmout?
Cam: Tvůj otec byl nejlepší kandidát.
Brennanová: No a jsi si jistá? Táta je vynikající lhář.

Brennanová: Proč ho bráníš?
Cam: Proč ty ne?
Booth: (k Brennanové) Je to tvůj otec.
Brennanová: Čí spermie zasáhla čí vajíčko by nemělo určit to, kdo tu bude pracovat.


Max: Tempe nechce, abych pracoval v Jeffersonu.
Sweets: Proč?
Brennanová: Jde o konflikt zájmů. Chytáme zločince, můj táta je zločinec.
Sweets: To by bylo odůvodněné.
Brennanová: Děkuji.
Sweets: Kdyby to byl váš skutečný důvod. Což není.
Brennanová: Ale ano, je.
Sweets: Ne, není.
Brennanová: Jo, ano, je.
Sweets: Ne, ne.
Brennanová: Ale jo!
Sweets: Ne, není.
Brennanová: Mm-hmm!
Sweets: Ne.


Hodgins: Takže, víš, jak trváš na tom, že všechny informace jdou přes tebe?
Cam: Ano, a obávám jsem se, že od toho neustoupím.
Hodgins: A posíláš všem krátké e-maily, ve kterých shrneš, jak to zatím vypadá s případem?
Cam: Ano, navíc kontroluji, zda jste ty e-maily otevřeli.
Hodgins: To je velmi dobrý systém.
Cam: Děkuji.
Hodgins: Protože kdybys to nekontrolovala, asi bych nikdy nečetl ten e-mail, ve kterém se psalo, že Booth vyslýchal dermatoložku, co létá.
Cam: Snad se nesnažíš získat krém zadarmo.
Hodgins: Otestoval jsem ten vzorek urychlovače přes spektrometr. Byly tam zbytky tetraethylolova.
Cam: Změnili jsme téma hovoru?
Hodgins: Ne. Protože kdybys ty e-maily nebrala tak vážně, nikdy bych nevěděl, že jsem objevil něco, co není pouze zajímavé, ale zásadní pro vyšetřování.
Cam: A tím je tetraethylolovo?
Hodgins: Tetraethylolovo byla běžná antidetonační přísada benzinu, která se objevila s katalyzátory a bezolovnatým benzínem.
Cam: Řídí ta létající dermatoložka vintage auto?
Hodgins: Možná. Ale jistě ta létající dermatoložka létá s letadlem.
Cam: Letecké palivo?
Hodgins: Ostatky oběti byly spáleny leteckým palivem.
Cam: Dám to vědět Boothovi. Snad neutekla zatímco ses dostával k pointě.
Hodgins: Jen jsem se snažil být milý!

Booth: Být otcem je těžké.
Brennanová: Parker bude v pohodě, skupiny vrstevníků a náhodné environmentální faktory jsou mnohem důležitější, než rodina.
Booth: Co je na tom dobrého?

Cam: Kyselina citronová?
Hodgins: Je mým přesvědčením, že si agent Booth polil kravatu pomerančovým džusem.
Cam: Těším se, až tohle bude vysvětlovat porotě.

Cam: Na umělkyni jsi dost dobrá detektivka.
Angela: Myslím, že jsi mě právě urazila.

Brennanová: (ke Sweetsovi) Rozumím kvantové mechanice, ale nerozumím vám.

Booth: (k Alexe Kingové o školním projektu) Zaplatila jsi sto dolarů, aby to za tebe udělal někdo jiný. Někdo jménem Dakota Shierkoff?
Richard King: Panebože.
Booth: Jo, taky si myslím, že je to blbé jméno.

Max: Můžu se na něco zeptat?
Booth: Jistě.
Max: Vy... spíte s mojí dcerou?
Booth: Ne.
Max: Proč? Jste gay?
Booth: Ne!
Max: Copak není dost atraktivní?
Booth: Kůstka je krásná.
Max: To kvůli mě? Protože jsem zabil jednoho muže, a oba víme, že si to zasloužil.
Booth: Dobře, přestaňte, Maxi, dobře? Promluvím s ní. Nejspíš to nikam nepoveden, ale promluvím s ní.
Max: Jste dobrý muž. To pro ni chci.


Brennan: How could you have hired him?
Cam: Your father was the best candidate.
Brennan: Well, are you sure? Dad is an excellent liar.

Brennan: Why are you defending him?
Cam: Why aren't you?
Booth: (to Brennan) He is your father.
Brennan: Whose sperm hit whose egg shouldn't determine who works here.

Max: Tempe doesn't want me working at the, uh, Jeffersonian.
Sweets: Why?
Brennan: It's a conflict of interest. We catch criminals, my dad is a criminal.
Sweets: That would be valid.
Brennan: Thank you.
Sweets: If it were your real reason. But it's not.
Brennan: Yeah, yes, it is.
Sweets: No, it's not.
Brennan: Yeah, yes, it is.
Sweets: No, no.
Brennan: Yeah-huh!
Sweets: No, it's not.
Brennan: Mm-hmm!
Sweets: No.


Hodgins: Hey! Soooo, you know that thing where you insist that all information goes through you?
Cam: Yes, and I'm afraid I'm immovable on the subject.
Hodgins: And you send out little emails summarizing the case so far?
Cam: Yes, plus I check those e-mails to see if they've been opened. [They approach the main examination platform together. CAM swipes her access card and they walk up onto the platform.]
Hodgins: That's a very good system.
Cam: Thank you.
Hodgins: Because if you weren't checking, I probably never would have read the email that said Booth questioned a flying dermatologist.
Cam: I hope you're not trying to get some free lotion.
Hodgins: I ran the accelerant sample through the GC mass spec. There were traces of tetra-ethyl lead.
Cam: Have we changed the subject?
Hodgins: No. Because if you hadn't been so a**l about the emails, I never would've known that I discovered something that wasn't merely interesting, but vital to the investigation.
Cam: Which is tetra ethyl lead?
Hodgins: Tetra-ethyl lead was a common antiknock additive in gasoline that went out with catalytic converters and unleaded gas.
Cam: Does the flying dermatologist drive a vintage car?
Hodgins: Maybe. But for sure, the flying dermatologist flies a plane.
Cam: Aviation gas?
Hodgins: The victim's remains were incinerated by aviation gas.
Cam: (opening her cell phone and dialing Booth) I'll let Booth know. Hopefully, she hasn't flown the coop while you were getting to the point. [Exit CAM: ]
Hodgins: (calling after her) I was just trying to be nice!

Booth: You know something, Bones? It's tough being a father.
Brennan: Parker will be fine, peer groups and random environmental factors are far more important than family.
Booth: How is that a good thing?

Cam: Citric acid?
Hodgins: It's my considered belief that Agent Booth spilled Orange Juice on his tie.
Cam: [chuckling] I look forward to him explaining that to a jury.

Cam: For an artist, you make a pretty good detective.
Angela: I think you just insulted me.

Brennan: (to Sweets) I can understand quantum mechanics but I can't understand you.

Booth: (to Alexa King about a homework project) You paid a hundred bucks to somebody else to do it for you. Someone by the name of Dakota Shierkoff?
Richard King: (shocked) Oh my God.
Booth: Yeah, I think it's a stupid name too.

Max: Can I ask you a question?
Booth: Sure.
Max: You, are you uh ... are you sleeping with my daughter?
Booth: (looks shocked) No.
Max: Why? Are you gay?
Booth: (whispers) No.
Max: Is she not attractive enough?
Booth: Bones is beautiful.
Max: Is it because of me? Because I killed one man and, we both know he deserved it.
Booth: All right, just cut it out Max, all right? I'll talk to her. Probably not gonna get anywhere with her but, I'll talk to her.
Max: You're a good man, and I want that for her.
 


Comments

1 ElliottPhync ElliottPhync | Email | Web | 1. may 2018 at 6:39 | React

apps for tablets android  http://modafinil.clubeo.com/  university healthcare system san antonio

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement