(Bones Quotes) - 4x13 The Fire In The Ice - Hlášky

2. september 2017 at 14:19 | bones-czech.blog.cz |  bones quotes

Brennanová: Ta agentka Perottová si opravdu užila spolupráci s námi.
Booth: Jo.
Brennanová: Ale ty jsi jediný FBI agent, se kterým chci pracovat... Povíš mi, co ti řekl Lucky Luciano?
Booth: Není to italský operní zpěvák, Kůstko! Proč to vždycky říkáš špatně? Děláš to naschvál, že ano?
Brennanová: Ráda bych věděla, co říkal.
Booth: Řekl, že nejsem jako můj táta. Říkal, že jsem z lepšího materiálu.
Brennanová: No, já tvého otce neznám, tvého tátu, ale myslím, že jsi z hodně, hodně dobrého materiálu.

Booth: Hej, víš co? Zapomeň na agentku Perottovou, dobře? Mezi námi dvěma se nic nezmění.
Brennanová: No, entropie je přirozená síla, která všechno odtahuje od sebe na subatomické úrovni. Všechno se mění.
Booth: Ne všechno, Kůstko. Ne všechno.
Brennanová: Spadnu kvůli tobě.
Booth: Nikdy tě nenechám spadnout. Vždycky tu jsem.

Hodgins: Možná oběť utopili někde jinde a pak ji hodili do toho jezera.
Cam: Ne, utopení není způsob, jakým by Booth někoho zabil. (Wendell a Hodgins na ní zírají). Ne... že bych opravdu Bootha podezírala. Vůbec. Přestaňte... na mě zírat.

Agentka Perottová: Tak kam jste šel po té hře?
Booth: Kůstka odvezla mě a Wendella do nemocnice.
Agent Perottová: Takže žádné alibi na tu noc nebo tu další?
Booth: Kůstka a já jsme jen partneři.
Agentka Perottová: Dobrá, teď odpovídáte na otázky, které jsem neměla v plánu položit.

Sweets: Dvě otázky. Jedna: zaznamenávám mezi vámi a agentkou Perottovou nějaké sexuální napětí?
Booth: Jak mám kruci vědět, co zaznamenáváte?


Agent Perottová: Cvičíte hodně?
Booth: Jo, jsem dost důsledný.
Agent Perottová: Vypadáte, že se o sebe výborně staráte.
Sweets: (ze sledovací místnosti) Fajn, tohle je k ničemu.

Cam: No, byl to hokejista.
Brennanová: Takže v podstatě mluvíme o gladiátorech.
Cam: A já to miluju.
Brennanová: Možná pohled na bojující může stimuluje tu část tvého muzku, které se dosud nepodařilo najít vhodného druha. (vejde Hodgins)
Cam: (k Hodginsovi) Díky bohu, že jsi tady.


Agent Perottová: Hmm ... moji lidé měli pravdu.
Caroline a Cam: Vaši lidé?!
Hodgins a Wendell: My jsme Boothovi lidé.

Sweets: Přijel jsem hned, jak jsem slyšel, že Booth utrpěl zranění. Která část vaší hlavy bolí?
Booth: Ta část nad mými rameny.

Wendell: Pokud je Booth podezřelý, pak bych měl být i já. Tenhle chlap se mnou zamával.
Cam: Vaše alibi je, že jste viděl dvojitě a starala se o vás vaše matka.


Brennan: That Agent Perotta she really ... enjoyed working with us.
Booth: Yeah.
Brennan: But um ... you're the only FBI Agent I wanna work with. (Booth smiles) Will you tell me what the, Lucky Luciano told you?
Booth: He's not an Italian opera singer. Bones, why do you always say that wrong? You do it on purpose, don't you?
Brennan: (interrupting Booth) I would like to know what he said.
Booth: He said that I'm not like, my old man. He said I'm made of better stuff.
Brennan: Well, I don't know your old man, your father but, I think you're made of very, very good stuff.
(Booth and Brennan are ice skating.)

Booth: Hey, you know what? Forget about Agent Perotta. Alright? Nothing's gonna to change between me and you.
Brennan: Well, entropy is a natural force that pulls everything apart at a subatomic level. Everything changes.
Booth: Not everything Bones. Not everything. (Booth pulls Brennan by her hand and she goes faster)
Brennan: (laughing) You're gonna make me fall.
Booth: I'm never gonna make you fall. I'm always here.


Hodgins: Could be the vic was drowned somewhere else and then dumped in the lake.
Cam: No drowning's not the way Booth would kill someone. (Wendell and Hodgins stare at her) Not ... that I actually suspect Booth. At all. (pauses) Quit ... staring at me.

Agent Perotta: So where did you go after the game?
Booth: Uh Bones drove me and Wendell to the hospital.
Agent Perotta: So no alibi that night or the next?
Booth: Bones and I are just partners.
Agent Perotta: Okay, now you're answering questions I had no intention of asking.

Sweets: All right, okay, two questions. One: am I picking up some sexual tension between you and Agent Perotta?
Booth: How the hell do I know what you're picking up?

Agent Perotta: (interviewing Booth as a murder suspect) You work out much?
Booth: Yeah, I'm pretty consistant.
Agent Perotta: You look like you are taking excellent care of yourself. (Booth nods and smiles)
Sweets: (watching from the surveillance room) Okay, this is useless.

Cam: (examining remains) Well he was a hockey player.
Brennan: So basically we're talking about gladiators.
Cam: And I love it.
Brennan: Perhaps the sight of males battling stimulates the part of your brain which has so far failed to find a suitable mate. (Hodgins enters the room)
Cam: (to Hodgins) And thank God you're here.

Agent Perotta: Hmm ... my people were right.
Caroline and Cam: Your people?!
Hodgins and Wendell: We're Booth's people.

Sweets: I came as soon as I heard Booth had a brain injury. What part of your head hurts?
Booth: The part above my shoulders.

Wendell: If Booth is a suspect then I should be too -- this guy scrambled my brains.
Cam: Your alibi is that you were seeing double and being taken care of by your mother.

 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama